Các thế hệ men vi sinh trên thị trường, từ men sống cho tới các chế phẩm dạng cốm, viên…do nước ngoài, cũng như sản xuất trong nước, đều gặp phải hai hạn chế cơ bản:

  • Thứ nhất, là sự xuống cấp nhanh chóng trong quá trình bảo quản do yếu tố thời gian, độ ẩm, nhiệt độ, vận chuyển…Điều này, diễn ra với hơn 99% men vi sinh trên toàn thị trường hiện nay.
  • Thứ hai, các lợi khuẩn trong chế phẩm, nếu “còn sống”, lại khó vượt qua được môi trường acid dạ dày. Các sản phẩm của LiveSpo được sản xuất theo công nghệ tạo “Bào tử lợi khuẩn Dr. ANH”, là những sản phẩm có được chứng nhận BỀN THỜI GIAN, BỀN NHIỆT, BỀN ACID. Các chứng nhận có được dựa trên kết quả kiểm chứng độc lập của hai đơn vị nghiên cứu:
    * Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam
    * Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein .

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 về Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm sinh học Probiotics. (VINACERT chứng nhận)

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005 về Hệ thống quản lý an toàn sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất Probiotics. (VINACERT chứng nhận)

Phiếu kết quả thử nghiệm của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein

Chứng nhận ATVSTP của Bộ Y tế

Chứng nhận chất lượng của Cục dược phẩm FDA Hoa Kỳ