Bạn gái tôi mặt mụn…

“Phụ nữ con gái quý giá nhất là gương mặt của mình, bị mụn thì xem như là đã thất bại một nửa!” Tôi quen em ấy tính tới thời điểm này cũng được một […]